top of page
wba chinuch logo.png

בונים עתיד

תוכנית הכשרת מדריכים עולמית

Duotone effects Dream Team 1.jpg
Duotone effects Dream Team 2.jpg
Duotone effects Dream Team 3.jpg
Duotone effects Dream Team 4.jpg

בימים אלו, בהם הסניפים סגורים ולא ניתן להמשיך להכשיר את צוות ההדרכה העתידית כבשגרה, ומתוך הבנה שעתיד התנועה תלוי בהכשרה זו, ובמענה לבקשת הסניפים השונים, החליטה מחלקת חינוך של בני עקיבא העולמית לבנות תכנית להכשרת מדריכים משלה ולהפיצה בקרב סניפי העולם.

תוכנית ההכשרה

התוכנית שנבנה מורכב מהנושאים העיקריים שנבחרו לאחר מחשבה רבה, והיא מייצגת את תוכנית ההכשרה האידיאלית בעיני מחלקת חינוך של בני עקיבא העולמית.

המטרה היא להציע שלד על בסיסו ההכשרה תתנהל, אך משאירה לסניפים עצמם לבנות ולהעביר את היחידות בצורה מקומית.

מבנה התוכנית

אידיאולוגיה

 • תנועת נוער – כוחו של הנוער

 • בני עקיבא – היסטוריה ואידיאולוגיה

 • ארץ ישראל בתפיסת הציונות דתית

 • תורת ישראל – אורתודוקסיה מודרנית

 • עם ישראל – העולם היהדי

 • תולדות הציונות

 • להבין את מדינת ישראל

 • מהי התורה

המדריך האידיאלי

 • דוגמא אישית ואישיות לדוגמא

 • קשר אישי עם המדריך

 • עבודת צוות

 • מנהיגות –  דרימטים

 • אחריות

עשייה

 • בניית פעולה ומערכים

 • הופעה בפני קהל

 • מעורבות קהילתית

 • תוכנית שנתית לשנה הבאה

מחלקת חינוך מעמידה שני מייזמים

כדי לסייע לכם להעביר את ההכשרה

1. DreamTeam

ה-DreamTeam מורכב מהבוגרים הטובים ביותר שקיימים בתנועה ועלו ארצה, ונועד בראש ובראשונה לסייע לסניפים בחיזוק ההדרכה ובהכשרת צוות המדריכים הבא. כמובן שמתוקף תפקידו לוקח ה-DreamTeam גם כאן חלק פעיל בתוכנית.

ה-DreamTeam מציע שתי יחידות שיועברו על ידם לפי הזמנתכם: יחידת מנהיגות בנושא

"Good leaders make followers, great leaders make leaders",

והשנייה לבחירתכם מתוך קטגוריה "המדריך האידיאלי".

ליצירת קשר עם הDreamteam וקביעת מועד ליחידה.

2. הרצאות וירטואליות

מחלקת חינוך מציעה 3 יחידות שיועברו על ידי אנשי החינוך של התנועה על פי בחירתכם בנושאים הבאים:

 • א' ב' של בני עקיבא – היסטוריה ואידיאולוגיה של התנועה

        על ידי אילן פרידמן

 • ההבדל בין אורתודוקסיה מודרנית לציונות דתית

         על ידי אריק ספיקר

 • תולדות הציונות

        על ידי אבי לגזהיאל

 1.  

ההרצאות תהיינה באנגלית ובזום.

כאן תוכלו לראות את מועד ההרצאות, ושעת העברתם. בכדי שנוכל להיערך מראש, אנו מבקשים לכל הסניפים שמתכוונים להשתתף להירשם.

בהזדמנות זו אנו גם מזמינים אתכם לשתף עם עמיתיכם ברחבי העולם את היחידות שבניתם וכתבתם בנושא הכשרת המדריכים, להעלות אותם לפורום הכשרת מדריכים שהוקם במיוחד לטובת הפרויקט, ולאפשר לאחרים להשתמש בהם וליהנות מהם. שיתוף זו תשרת את כולם ותעלה את רמת התוכן של כל סניף וסניף.


בברכת תורה ועבודה
מחלקת חינוך

bottom of page