תפקידים בבני עקיבא העולמית

ניתן לקרוא על דרישות התפקיד ולמלא טפסי מועמדות עד לתאריך א' תמוז - 14.6

World Bnei Akiva

office@worldbneiakiva.org

Tel: +972-2-620-9012

 

Nonprofit Organization Number (Amutah) 58002895-9  |  Site Glossary  |  Privacy Policy  |  Credits  |  Disclaimer

 

©  2016-2021  World Bnei Akiva

keeping you connected.png