top of page
language ENGLISH.png
veida logo.png

ברוכים הבאים מהמזכ״ל

Roi Abecassis

חברים יקרים - ה' עמכם!

 

זוהי שנה מיוחדת עבור תנועתנו. השנה נציין את הוועידה העולמית הי"ד בסימן "בני עקיבא - עכשיו יותר מתמיד".

בוועידה השנה נבקש לעסוק בחיפוש אחר הייחוד והמיוחד בתנועתנו האהובה. תנועה ששמה לה כמצפן את תורת ארץ ישראל, תנועה השומרת על עצמאותה, מונהגת על ידי נוער ושואבת את כוחה מהנוער. תנועה היוצאת חלוצה לפני המחנה בהתמודדותה עם האתגרים המשתנים של העם היהודי, תנועה שמתחברת ליהודים שברבות השנים התרחקו וכתנועה שמחפשת נתיבי עשייה ציוניים חדשים העונים לצרכיה של מדינת ישראל.

 

הוועידה תפעל בשלושה מסלולים:

 

  • ציונות מתחדשת

  • מסלול אידיאולוגיה

  • בני עקיבא עם הפנים החוצה באתגרי המאה ה-21

לפרטים נוספים על המסלולים השונים, אנא ראו את הלו"ז ראשוני.

 

זוהי הזדמנות שלכם לבוא ולהשפיע על עיצוב דרכה של התנועה בשנים הקרובות.

 

יתאספו ויבואו בע"ה כל החברים בירושלים בחודש שבט תשע"ט ויאמרו איש אל אחיו "כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים".

 

מצפים לכם בירושלים!

 

בברכת חברים לתורה ועבודה.

רועי אביקסיס

מזכ"ל

עכשיו יותר מתמיד

kibbuts-woman.png

בני עקיבא

1929-2019

tlv-man.png
bottom of page