צור קשר

בני עקיבא העולמית
 
כתובתנו:
רחוב המלך ג'ורג' 54
ירושלים
כתובת למשלוח דואר:
ת.ד. 7401
ירושלים 9426221  
 
טלפון:
02-6209012
 פקס:
02-6258799
office@worldbneiakiva.org

שלח לנו הודעה

World Bnei Akiva

office@worldbneiakiva.org

Tel: +972-2-620-9012

 

Nonprofit Organization Number (Amutah) 58002895-9  |  Site Glossary  |  Privacy Policy  |  Credits  |  Disclaimer

 

©  2016-2020  World Bnei Akiva