חודש חשוון היה גדוש בפעילות של

בני עקיבא ברחבי העולם.