הכנסת ספר תורה למכינה העולמית

שלושת משפחות הנערים (פרנקל, שער ויפרח) שנחטפו בקיץ 2014 החליטו להכניס ספר תורה לזכרם של הנערים

ל"מכינה העולמית".

אופיר שער, אביו של גלעד שער ז"ל, אמר בטקס כי המשפחות בחרו להכניס את הספר תורה דווקא למכינה מאחר שהמכינה מסמלת מקום של אחדות בין החלקים שונים של עם ישראל – ערך שהמשפחות  העלו על נס בתקופת החיפושים אחרי שלושת הנערים.

הרב הראשי לישראל, הרב דויד לאו, כתב את האותיות האחרונות בספר התורה.

World Bnei Akiva

office@worldbneiakiva.org

Tel: +972-2-620-9012

 

Nonprofit Organization Number (Amutah) 58002895-9  |  Site Glossary  |  Privacy Policy  |  Credits  |  Disclaimer

 

©  2016-2021  World Bnei Akiva

keeping you connected.png