top of page

הכנסת ספר תורה למכינה העולמית

שלושת משפחות הנערים (פרנקל, שער ויפרח) שנחטפו בקיץ 2014 החליטו להכניס ספר תורה לזכרם של הנערים

ל"מכינה העולמית".

אופיר שער, אביו של גלעד שער ז"ל, אמר בטקס כי המשפחות בחרו להכניס את הספר תורה דווקא למכינה מאחר שהמכינה מסמלת מקום של אחדות בין החלקים שונים של עם ישראל – ערך שהמשפחות  העלו על נס בתקופת החיפושים אחרי שלושת הנערים.

הרב הראשי לישראל, הרב דויד לאו, כתב את האותיות האחרונות בספר התורה.

bottom of page