שליחים יוצאים לדרך

סיימנו את הכשרת השליחים עם מספר שיא של שליחים שיוצאים בקיץ הקרוב.

לאחר מספר שנים ללא שליחים אנו שמחים לשלוח את משפחת סעייד שישמשו שליחי בני עקיבא בארגינטינה יחד עם משלחת של 4 שליחים צעירים.