שליחים יוצאים לדרך

סיימנו את הכשרת השליחים עם מספר שיא של שליחים שיוצאים בקיץ הקרוב.

לאחר מספר שנים ללא שליחים אנו שמחים לשלוח את משפחת סעייד שישמשו שליחי בני עקיבא בארגינטינה יחד עם משלחת של 4 שליחים צעירים.

World Bnei Akiva

office@worldbneiakiva.org

Tel: +972-2-620-9012

 

Nonprofit Organization Number (Amutah) 58002895-9  |  Site Glossary  |  Privacy Policy  |  Credits  |  Disclaimer

 

©  2016-2020  World Bnei Akiva