top of page

שליחים יוצאים לדרך

סיימנו את הכשרת השליחים עם מספר שיא של שליחים שיוצאים בקיץ הקרוב.

לאחר מספר שנים ללא שליחים אנו שמחים לשלוח את משפחת סעייד שישמשו שליחי בני עקיבא בארגינטינה יחד עם משלחת של 4 שליחים צעירים.

bottom of page