top of page

מרתון ירושלים

בני עקיבא העולמית, בשיתוף עם מזרחי העולמית, הפיקה מרוץ במסגרת מרתון ירושלים, חלק מרווחיו נתרמו לעמותת "תקוות" הפועלת לשיקומם של נכי צה"ל. במרוץ ובאירועים הנלווים לו השתתפו מאות רצים חניכי ובוגרי התנועה. בנוסף התקיימה שבת חגיגית ומרוממת לרצי המרתון.

bottom of page