top of page

קרן המלגות להכשרה

מוודאים שאף אחד לא נשאר מאחור

הקמת קרן מלגות הינה בעלת חשיבות עליונה לבני עקיבא העולמית. השקעה בקרן הינה השקעה בהמשכיותו של הזהות והחיים היהודיים בעולם.

מטרתנו השנה הינה לאפשר את חווית ההכשרה לכל הנוער היהודי – בכל מקום שהוא. אנחנו פונים אליך להיות שותף עמנו על מנת לסייע שידם אינה משגת.

 

180 ₪ = יום בישיבה/ מדרשה

432 ₪ = יום במכון מנהיגות

1200 ₪ = סמינר הכנה לפולין

3600 ₪ = הליכת שביל ישראל 

DonateHachFund

World Bnei Akiva is an Israeli registered Amutah (nonprofit organization). Our Amutah number is 58002895-9.

Your gift made payable to World Bnei Akiva is tax deductible to the full extent allowed by Israeli law.

bottom of page