בונים עתיד

שיתוף יחידות

אנו  מזמינים אתכם לשתף עם עמיתכם ברחבי העולם את היחידות שבניתם וכתבתם בנושא הכשרת המדריכים, להעלות אותם לפורום שהוקם במיוחד לטובת הפרויקט, ולאפשר לאחרים להשתמש בהם וליהנות מהם. שיתוף זו תשרת את כולם ותעלה את רמת התוכן של כל סניף וסניף.

World Bnei Akiva

office@worldbneiakiva.org

Tel: +972-2-620-9012

 

Nonprofit Organization Number (Amutah) 58002895-9  |  Site Glossary  |  Privacy Policy  |  Credits  |  Disclaimer

 

©  2016-2021  World Bnei Akiva

keeping you connected.png