top of page
wba chinuch logo.png

בונים עתיד

שיתוף יחידות

אנו  מזמינים אתכם לשתף עם עמיתכם ברחבי העולם את היחידות שבניתם וכתבתם בנושא הכשרת המדריכים, להעלות אותם לפורום שהוקם במיוחד לטובת הפרויקט, ולאפשר לאחרים להשתמש בהם וליהנות מהם. שיתוף זו תשרת את כולם ותעלה את רמת התוכן של כל סניף וסניף.

bottom of page