בונים עתיד

הרצאות וירטואליות

The Education Department offers 3 units that will be taught by the movement's educators according to your choice on the topics listed below. In order for us to prepare accordingly, we ask that you fill in the following information.


You must select the lectures you will attend, and specify the number of participants in each of the lectures.

מחלקת חינוך מציעה 3 יחידות שיועברו על ידי אנשי החינוך של התנועה על פי בחירתכם בנושאים שמופיעים למטה. על מנת שנוכל להיערך בהתאם, אנו מבקשים מכם למלא את הפרטים הבאים. 


עליכם לבחור את ההרצאות בהם תשתתפו, ולציין את מספר המשתתפים בכל אחת מההרצאות.

World Bnei Akiva

office@worldbneiakiva.org

Tel: +972-2-620-9012

 

Nonprofit Organization Number (Amutah) 58002895-9  |  Site Glossary  |  Privacy Policy  |  Credits  |  Disclaimer

 

©  2016-2021  World Bnei Akiva

keeping you connected.png